Slová zo slovenského jazyka - čulý

Význam slova živý

živý

I. príd.1. ktorý prejavuje znaky života, žijúci, opozitum mŕtvy: živý človek, tvor, organizmus; živá príroda rastliny a živočíchy; živý plot urobený z hustých kríkov, stromov; živá váha, hmotnosť neusmrtených zvierat; výraz z biológie živá hmota protoplazma

Viac informácií…