Význam slova spustiť

spustiť význam, synonymá a skloňovanie

spustiť -sť/-i! dok.

1. uvoľniť tak, aby niečo kleslo a obyčajne usmerniť tento pohyb: spustiť oponu, kotvu, spustené závory, spustiť nohy (z postele); pes spustil chvost ovesil; spustiť nohavice čiastočne stiahnuť; geometrický termín spustiť kolmicu na priamku2. dať unášať (prúdom a pod.), pustiť: spustiť loď na vodu3. uviesť do chodu: spustiť motor; spustiť výrobu začať; spustiť streľbu; spustiť kohútik na zbrani spôsobiť výstrel4. hovorový výraz začať nejakú činnosť (hovoriť, hrať a pod.), dať sa do niečoho: spustiť krik, nárek, hudobníci spustili (tuš); rečník spustil začal hovoriť; spustila naňho začala ho hrešiť5. pri jednaní zľaviť (z ceny): spustil mu 100 korún; pren. spustiť zo svojich požiadaviek zmierniť ich• nespustiť z očí, nespustiť oči, oka, pohľad z niekoho, niečoho a) uprene pozerať na niekoho, niečo b) sledovať, pozorovať; (ne)spustiť zo zreteľa niečo (ne)prestať sledovať

nedok. spúšťať, spúšťa

  spustiť sa
1. pohnúť sa, dostať sa nižšie (vlastnou váhou): spustiť sa zo stromu, na lyžiach, lietadlo sa spustilo (nižšie); spustiť sa do doliny zísť; spustiť sa na kolená; pren. spustila sa hmla2. začať padať, tiecť a pod, pustiť sa: spustil sa dážď3. hovorový výraz spoľahnúť sa, znechať sa: vo všetkom sa spustí na mňa4. vzdať sa (význ. 2), zanechať, opustiť, zriecť sa: spustil sa roboty, nespustiť sa svojich zásad5. hovorový výraz (mravne) upadnúť, klesnúť: chlapec sa v zlej spoločnosti spustil;nedok. spúšťať sa


spustiť synonymá

Synonymá slova spustiť v synonymickom slovníku:

spustiť
inicializovať
začať
štartovať


spustiť skloňovanie

Časovanie slova spustiť:

dokonavé sloveso
(ja) spustím
(ty) spustíš
(on, ona, ono) spustí
(my) spustíme
(vy) spustíte
(oni, ony) spustia
(ja som, ty si, on) spustil
(ona) spustila
(ono) spustilo
(oni, ony) spustili
(ty) spusti, spusť!
(my) spustime, spusťme!
(vy) spusťte, spustite!
(nejako) spustiac

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*