Význam slova spurný

spurný význam, synonymá a skloňovanie

spurný príd.

ktorý sa stavia na odpor, vzdorovitý, priečny; svedčiaci o vzdorovitosti: spurné dieťa; spurný pohľad, spurné správanie

spurne prísl.

spurnosť -i ž.

spurný synonymá

Synonymá slova spurný v synonymickom slovníku:

spurný
neústupný
priečny
tvrdohlavý
tvrdošijný
vzdorný
vzdorovitý


spurný skloňovanie

Skloňovanie slova spurný:

 
prídavné meno, mužský rod, životné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) spurný
(traja) spurní
(bez) spurného
(bez) spurných
(k) spurnému
(k) spurným
(vidím) spurného
(vidím) spurných
(o) spurnom
(o) spurných
(so) spurným
(so) spurnými
2. stupeň
spurnejší
spurnejší
spurnejšieho
spurnejších
spurnejšiemu
spurnejším
spurnejšieho
spurnejších
spurnejšom
spurnejších
spurnejším
spurnejšími
3. stupeň
najspurnejší
najspurnejší
najspurnejšieho
najspurnejších
najspurnejšiemu
najspurnejším
najspurnejšieho
najspurnejších
najspurnejšom
najspurnejších
najspurnejším
najspurnejšími
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) spurný
(dva) spurné
(bez) spurného
(bez) spurných
(k) spurnému
(k) spurným
(vidím) spurný
(vidím) spurné
(o) spurnom
(o) spurných
(so) spurným
(so) spurnými
2. stupeň
spurnejší
spurnejšie
spurnejšieho
spurnejších
spurnejšiemu
spurnejším
spurnejší
spurnejšie
spurnejšom
spurnejších
spurnejším
spurnejšími
3. stupeň
najspurnejší
najspurnejšie
najspurnejšieho
najspurnejších
najspurnejšiemu
najspurnejším
najspurnejší
najspurnejšie
najspurnejšom
najspurnejších
najspurnejším
najspurnejšími
 
prídavné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) spurná
(štyri) spurné
(bez) spurnej
(bez) spurných
(k) spurnej
(k) spurným
(vidím) spurnú
(vidím) spurné
(o) spurnej
(o) spurných
(so) spurnou
(so) spurnými
2. stupeň
spurnejšia
spurnejšie
spurnejšej
spurnejších
spurnejšej
spurnejším
spurnejšiu
spurnejšie
spurnejšej
spurnejších
spurnejšou
spurnejšími
3. stupeň
najspurnejšia
najspurnejšie
najspurnejšej
najspurnejších
najspurnejšej
najspurnejším
najspurnejšiu
najspurnejšie
najspurnejšej
najspurnejších
najspurnejšou
najspurnejšími
 
prídavné meno, stredný rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) spurné
(tri) spurné
(bez) spurného
(bez) spurných
(k) spurnému
(k) spurným
(vidím) spurné
(vidím) spurné
(o) spurnom
(o) spurných
(so) spurným
(so) spurnými
2. stupeň
spurnejšie
spurnejšie
spurnejšieho
spurnejších
spurnejšiemu
spurnejším
spurnejšie
spurnejšie
spurnejšom
spurnejších
spurnejším
spurnejšími
3. stupeň
najspurnejšie
najspurnejšie
najspurnejšieho
najspurnejších
najspurnejšiemu
najspurnejším
najspurnejšie
najspurnejšie
najspurnejšom
najspurnejších
najspurnejším
najspurnejšími
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*