Slová zo slovenského jazyka - začať

Význam slova spustiť

spustiť -sť/-i! dok.

1. uvoľniť tak, aby niečo kleslo a obyčajne usmerniť tento pohyb: spustiť oponu, kotvu, spustené závory, spustiť nohy (z postele); pes spustil chvost ovesil; spustiť nohavice čiastočne stiahnuť; geometrický termín spustiť kolmicu na priamku2. dať unášať (prúdom a pod.), pustiť: spustiť loď na vodu

Viac informácií…