Význam slova vyraziť

vyraziť význam a skloňovanie

vyraziť dok.sloveso dokonavého vidu

1. úderom alebo iným zásahom uvoľniť, odstrániť, poškodiť a pod.: vyraziť čap zo suda, vyraziť dvere plecom, pri páde si vyrazil zub; neos. vyrazilo mu dych znemožnilo mu dýchať; vyraziť niekomu zbraň z ruky i frazeologizmus predísť argumentom; hovorový výraz vyraziť poistky vybiť2. razením utvoriť, vyhĺbiť: vyraziť mincu; kľúč s vyrazeným číslom; vyraziť chodbu v bani3. prudko vystúpiť (na povrch): zo zeme vyrazila ropa, z nádoby vyrazila para4. náhle vyrásť: jačmeň už vyrazil5. prudko vybehnúť, rázne sa dať na cestu, do boja a pod.: po výstrele pretekári vyrazili; zavčasu ráno vyrazíme; tanky vyrazili zboku zaútočili6. dôrazne, prudko a pod. vysloviť: vyrazil zo seba kliatbu, vyraziť poslednú slabiku7. hovorový výraz expresívny výraz vyhodiť (význ. 5), prepustiť: vyrazili ho z izby, zo skúšky, z roboty• to mu vyrazilo dych prekvapilo, ohromilo ho to

nedok. vyrážať, vyráža


vyraziť synonymum:

🔄
vyrútiť sa

skloňovanie slova vyraziť

dokonavé sloveso
(ja) vyrazím
(ty) vyrazíš
(on, ona, ono) vyrazí
(my) vyrazíme
(vy) vyrazíte
(oni, ony) vyrazia
(ja som, ty si, on) vyrazil
(ona) vyrazila
(ono) vyrazilo
(oni, ony) vyrazili
(ty) vyraz!
(my) vyrazme!
(vy) vyrazte!
(nejako) vyraziac