Slová zo slovenského jazyka - vyrážať

Význam slova vyraziť

vyraziť dok.sloveso dokonavého vidu

1. úderom alebo iným zásahom uvoľniť, odstrániť, poškodiť a pod.: vyraziť čap zo suda, vyraziť dvere plecom, pri páde si vyrazil zub; neos. vyrazilo mu dych znemožnilo mu dýchať; vyraziť niekomu zbraň z ruky i frazeologizmus predísť argumentom; hovorový výraz vyraziť poistky vybiť2. razením utvoriť, vyhĺbiť: vyraziť mincu; kľúč s vyrazeným číslom; vyraziť chodbu v bani3. prudko vystúpiť (na povrch): zo zeme vyrazila ropa, z nádoby vyrazila para4. náhle vyrásť: jačmeň už vyrazil5. prudko vybehnúť, rázne sa dať na cestu, do boja a pod.: po výstrele pretekári vyrazili; zavčasu ráno vyrazíme; tanky vyrazili zboku zaútočili6. dôrazne, prudko a pod. vysloviť: vyrazil zo seba kliatbu, vyraziť poslednú slabiku7. hovorový výraz expresívny výraz vyhodiť (význ. 5), prepustiť: vyrazili ho z izby, zo skúšky, z roboty• to mu vyrazilo dych prekvapilo, ohromilo ho to

nedok. vyrážať, vyráža

Viac informácií…