Význam slova vryť

vryť význam, synonymá a skloňovanie

vryť -je -jú vry! dok.sloveso dokonavého vidu

1. rytím vyhĺbiť: ozdoby vryté do kovu2. ryjúc zaboriť, zaryť: diviak vryje rypák do zeme;nedok. vrývať, vrýva
- vryť sa (ryjúc) vniknúť, zaryť sa: krt sa vryl do zeme; nôž sa vryje do masla; pren. dojmy sa natrvalo vryli do pamäti pevne utkveli

nedok. vrývať sa


vryť synonymá:

vryť
🔄
hriaznuť
🔄
hupnúť
🔄
ostať
🔄
pohrúžiť
🔄
pokryť sa
🔄
ponoriť
🔄
ponoriť sa
🔄
potopiť
🔄
povrezávať sa
🔄
povrývať
🔄
povyhlbovať
🔄
povyrypovať
🔄
povyrývať
🔄
pozarezávať sa
🔄
preboriť sa
🔄
prelúpiť sa
🔄
prikryť sa
🔄
pripadnúť
🔄
sklapnúť
🔄
sklopiť sa
🔄
skryť sa
🔄
ukryť sa
🔄
ustať
🔄
ustrnúť
🔄
uviaznuť
🔄
uzatvoriť sa
🔄
uzavrieť sa
🔄
vbiť
🔄
vboriť
🔄
vbŕdnuť
🔄
vhrúžiť
🔄
vhupnúť
🔄
vnoriť
🔄
vnoriť sa
🔄
vraziť
🔄
vrezať sa
🔄
vryť sa
🔄
vtisnúť
🔄
vtlačiť
🔄
vtĺcť
🔄
vyhĺbiť
🔄
vyrypnúť
🔄
vyryť
🔄
vyrýpať
🔄
vytesať
🔄
vťať sa
🔄
zabodnúť sa
🔄
zaboriť
🔄
zaboriť sa
🔄
zabuchnúť sa
🔄
zacapiť sa
🔄
zachlopiť sa
🔄
zachlopnúť sa
🔄
zachytiť sa
🔄
zacvaknúť
🔄
zadrhnúť sa
🔄
zahrúžiť
🔄
zaklapnúť
🔄
zaklopiť sa
🔄
zaklopnúť sa
🔄
zamrznúť
🔄
zanoriť
🔄
zapadať
🔄
zapadnúť
🔄
zaplesknúť sa
🔄
zaplesnúť sa
🔄
zaprášiť sa
🔄
zarezať sa
🔄
zaryť
🔄
zaryť sa
🔄
zaskočiť
🔄
zastaviť sa
🔄
zatresknúť sa
🔄
zatresnúť sa
🔄
zaviaznuť
🔄
začapiť sa
🔄
zaťať sa
🔄
zostať
🔄
zájsť

skloňovanie slova vryť

dokonavé sloveso
(ja) vryjem
(ty) vryješ
(on, ona, ono) vryje
(my) vryjeme
(vy) vryjete
(oni, ony) vryjú
(ja som, ty si, on) vryl
(ona) vryla
(ono) vrylo
(oni, ony) vryli
(ty) vry!
(my) vryme!
(vy) vryte!
(nejako) vryjúc