Slová zo slovenského jazyka - vrývať sa

Význam slova vryť

vryť -je -jú vry! dok.sloveso dokonavého vidu

1. rytím vyhĺbiť: ozdoby vryté do kovu2. ryjúc zaboriť, zaryť: diviak vryje rypák do zeme;nedok. vrývať, vrýva
- vryť sa (ryjúc) vniknúť, zaryť sa: krt sa vryl do zeme; nôž sa vryje do masla; pren. dojmy sa natrvalo vryli do pamäti pevne utkveli

nedok. vrývať sa

Viac informácií…