Ako napísať vianočné a novoročné priania bez chýb

Ako napísať vianočné a novoročné priania bez chýb

Ako napísať vianočný pozdrav bez chýb? Kde sa píše veľké písmeno a kde nie? Pravidlá a príklady použitia slov Vianoce, vianočný, Štedrý deň, Ježiško, nový rok a Vy, Vás, Vám. Ak chcete vedieť, ako bez chýb napísať vianočné a novoročné prianie, čítajte ďalej.
Obdobie od Vianoc až k Novému roku patrí bezpochyby k tým najzásadnejším. A to aj z hľadiska jazykového a pravopisného. Posielame si vianočné aj novoročné priania, v ktorých sa píšu slová s veľkým aj s malým začiatočným písmenom. Najviac sa chybuje v písaní veľkých písmen a slová Vianoce/vianočný a Nový/nový rok patria vo vianočných prianiach k najproblematickejším.

Gramatické a pravopisné chyby vo vianočných prianiach

Pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku – je tento text napísaný správne? S akým začiatočným písmenom sa píše prídavné meno vianočný? Kedy píšeme spojenie nový rok s malým a kedy s veľkým začiatočným písmenom? Píše sa v spojeniach vianočné sviatky veľké písmeno?

spojenie nový rok

Ako správne písať slovné spojenie nový rok? Prídavné meno nový v spojení nový rok sa píše s malým začiatočným písmenom vtedy, keď sa ním označuje celý nasledujúci rok. Slovné spojenie Nový rok s veľkým začiatočným písmenom je názov sviatku a označuje iba jeden deň – 1. január.

Príklady:

Pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku.

Na Nový rok Vás opäť čakáme pri slávnostnej večeri.

Ako na Nový rok, tak po celý rok.

Ako sa správne píše slovo Vianoce

Slovo Vianoce treba písať s veľkým začiatočným písmenom, pretože označuje jedinečný sviatok (sviatočné obdobie) a jeho jedinečnosť je vyjadrená aj veľkým písmenom.

Pohodový advent, krásne Vianoce a bohatý Štedrý večer.

slovo vianočný

Ako správne písať slovo vianočný? Prídavné meno vianočný je utvorené z vlastného mena Vianoce a v spojení vianočné sviatky sa píše s malým začiatočným písmenom, lebo tu nejde o vlastné meno, napr. píšeme prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Všetko, čo sa týka Vianoc, čiže vianočné prestieranie, vianočné oplátky, vianočné darčeky, píšeme s malým začiatočným písmenom, pretože ide o prídavné meno, ktoré sa od podstatného len odvodzuje.

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Štedrý deň a Štedrý večer

Ako správne písať Štedrý deň a Štedrý večer? Štedrý deň je označenie sviatku, konkrétneho dňa 24. decembra. Štedrý večer je vyústením Štedrého dňa. Za každých okolností sa budú tieto názvy písať s veľkým začiatočným písmenom Š. Ak odvodíme z tohto spojenia prídavné meno, začiatočné písmeno bude malé „š“, napríklad štedrovečerný stôl, štedrovečerná modlitba, štedrovečerná atmosféra. Pri druhej zložke slovného spojenia Štedrý deň a Štedrý večer píšeme v slovách deň a večer malé začiatočné písmená, pretože sú všeobecným pomenovaním.

Na Štedrý večer mávame kapustnicu, kapra a zemiakový šalát.

Štedrý večer je čas, keď sme všetci spolu.

slovo Ježiško

S akým začiatočným písmenom píšeme slovo Ježiško? Pri slove Ježiško musíme byť trochu obozretní. S veľkým začiatočným písmenom ho píšeme vtedy, ak máme ním na mysli Štedrý deň, teda 24. 12.

Ježiška budeme tentoraz oslavovať u rodičov.

Na Ježiška sa všetkým deťom rozžiaria oči.

S veľkým začiatočným písmenom toto slovo píšeme, samozrejme, aj vtedy, ak máme na mysli Ježiša ako dieťa, teda vlastné meno.

Milý Ježiško! píšu deti pred Vianocami.

V jasličkám spí malý Ježiško.

Pastieri sa prišli pozrieť na Ježiška.

Ak ale slovo ježiško označuje vianočnú nádielku alebo darček, ktorý sa dáva na Štedrý večer (v predvečer sviatku narodenia Ježiša Krista), tzn. keď prajeme deťom bohatého ježiška, píše sa s malým začiatočným písmenom.

Už sme deťom kúpili ježiška.

Dostať ježiška.

Prajeme Vám bohatého ježiška.

bodka alebo výkričník za Prajeme Vám

Za vetou Prajeme Vám krásne Vianoce, veľa šťastia a úspechov v novom roku má byť bodka alebo výkričník? Za oznamovacími vetami s podobným obsahom odporúčame písať bodku.

Ako písať slová Vy, Vás, Vám

Pri písaní vianočných a novoročných prianí vyjadrujeme druhým úctu, preto by sme mali používať veľké písmeno V vo všetkých tvaroch osobného a privlastňovacieho zámena Vy, Váš, Vám atď.

 

Potrebujete napísať vianočné prianie alebo PF? Použite niektorý z týchto klasických textov:

Nech radostné posolstvo Vianoc naplní naše srdcia a pretrvá po celý nový rok.

Zo srdca Vám prajeme Vám pohodové Vianoce a Silvester nech Vám vyčarí úsmev na tvári a nech sa Vám v novom roku všetko vydarí.

Prajeme Vám, aby čarovná atmosféra Vianoc pretrvala a úspechy nového roka nech predbehnú roky minulé.

Príjemné prežitie sviatkov vianočných, veľa šťastia, pevné zdravie a veľa osobných aj pracovných úspechov v novom roku.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úsmevov a pekných stretnutí v roku nadchádzajúcom.

Radostné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku.

Pokojné vianočné sviatky, v novom roku všetko dobré, veľa šťastia, zdravia a úspechov.

Šťastné a spokojné sviatky vianočné, mnoho šťastia a pevné zdravie v novom roku.

Krásne Vianoce. V novom roku šťastie, zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.

Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky, pokoja, v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, šťastie, zdravie a smiech. Silvestrovskú náladu a dobrú pohodu po celý rok želá…
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*