Slová zo slovenského jazyka - zapojiť

Význam slova pridružiť

pridružiť dok.sloveso dokonavého vidu

pričleniť, pripojiť: pridružiť predaj k výrobe; pridružená výroba vykonávaná v organizácii ako vedľajšia činnosť; pridružené členstvo (štátu) v Európskej únii neplnohodnotné

nedok. pridružovať
- pridružiť sa pripojiť sa, pridať sa: pridružiť sa k sprievodu; pridružili sa k nám známi

nedok. pridružovať sa

Viac informácií… 

Význam slova priložiť

priložiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. položiť na niečo alebo k niečomu: priložiť náplasť na ranu; priložiť zbraň k lícu2. pripojiť (význ. 2), pridať: priložiť k žiadosti ďalšie doklady; priložiť k prístroju návod na použitie3. pridaním zväčšiť množstvo: priložiť do pece (uhlie); priložiť k stovke ešte dve4. pripojiť, dodať v reči: ešte slovko priložiť5. expresívny výraz udrieť (význ. 1): prilož mu jednu na zadok• priložiť ruku k dielu dať sa do práce

nedok. prikladať
1. k 1-42. pripisovať (význ. 6), prisudzovať: prikladať význam, dôležitosť niečomu

Viac informácií… 

Význam slova rozsvietiť

rozsvietiť -i dok.sloveso dokonavého vidu

1. spôsobiť, aby svetelný zdroj začal svietiť, zažať: rozsvietiť luster2. osvietiť, osvetliť, ožiariť: blesk rozsvietil oblohu;nedok. rozsvecovať
- rozsvietiť sa
1. (o svetelnom zdroji) začať svietiť: v meste sa rozsvietili pouličné lampy, na stromčeku sa rozsvietili sviečky2. pôsobením svetla stať sa jasným: izba sa rozsvietila; obloha sa rozsvietila• neos. rozsvietilo sa mu v hlave pochopil

nedok. rozsvecovať sa

Viac informácií… 

Význam slova spojiť

spojiť -í -a dok.sloveso dokonavého vidu

1. z viacerých častí urobiť celok: spojiť diely nábytku, tehly muriva, spojiť dve oddelenia2. dať, zlúčiť dovedna: spojiť úsilie pracovníkov; pren. spojiť životy uzavrieť manželstvo3. zblížiť (význ. 1), zjednotiť, zviazať: spojiť znepriatelené tábory, spojilo ich priateľstvo4. umožniť styk, kontakt; byť jeho prostredníkom: spojiť osady cestou, televízia spojila vzdialené mestá; čaká, kým ho spoja so sekretariátom5. vykonať zároveň, súbežne: spojiť návštevu s besedou, spojiť príjemné s užitočným;nedok. spájať, spája, spojovať
- spojiť sa
1. zlúčiť sa, splynúť: hlasy sa spojili s hukotom motora2. nadviazať styk, kontakt: veliteľ sa spojil s raneným, dedinčania sa spojili s partizánmi3. uzavrieť spojenectvo: spojiť sa proti nepriateľovi, spojiť sa do koalície4. dostať sa do súvislosti: dávna udalosť sa jej spojila s dneškom;nedok. spájať sa, spojovať sa

Viac informácií… 

Význam slova zapnúť

zapnúť -e -ú -pol

zapäť -pne -pnú -päl dok.sloveso dokonavého vidu
1. zapínadlom spojiť časti oblečenia, opozitumslovo opačného významu rozopnúť: zapnúť si kabát; blúzka zapnutá na gombičky2. zatvoriť zapínadlo, opozitumslovo opačného významu rozopnúť: zapnúť patentku, zips3. zapojením na zdroj energie uviesť do činnosti, opozitumslovo opačného významu vypnúť: zapnúť varič, motor; zapnúť si rádio• zapnúť naplno podať maximálny výkon; expresívny výraz už mu zaplo pochopil

nedok. zapínať, zapína
- zapnúť sa zapínadlom si spojiť časti oblečenia, opozitumslovo opačného významu rozopnúť sa: zapni sa, fučí!
nedok. zapínať sa

Viac informácií…