Význam slova zaradiť

zaradiť význam a skloňovanie

zaradiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. umiestniť na príslušnom mieste v usporiadanom celku: zaradiť cvičenca do prvého radu, zaradiť žiaka do zoznamu; zaradiť rýchlosť nastaviť do príslušnej polohy2. zahrnúť do (usporiadaného) celku, začleniť: zaradiť úlohu do plánu; články zaradené do knihy3. začleniť podľa kritérií do rovnorodého celku, zatriediť: zaradiť spisovateľa ku klasikom; platové zaradenie zadelenie;nedok. zaraďovať
- zaradiť sa
1. zaujať miesto v usporiadanom celku: zaradiť sa do zástupu2. začleniť sa do rovnorodého celku: zaradiť sa medzi najlepších učňov, do pracovného kolektívu;nedok. zaraďovať sa


zaradiť synonymum:

zaradiť
🔄
klasifikovať

skloňovanie slova zaradiť

dokonavé sloveso
(ja) zaradím
(ty) zaradíš
(on, ona, ono) zaradí
(my) zaradíme
(vy) zaradíte
(oni, ony) zaradia
(ja som, ty si, on) zaradil
(ona) zaradila
(ono) zaradilo
(oni, ony) zaradili
(ty) zaraď!
(my) zaraďme!
(vy) zaraďte!
(nejako) zaradiac