Slová zo slovenského jazyka - zahĺbenie

Význam slova úvaha

úvaha -y úvah ž.

1. myšlienkový postup zvažujúci dôvody na zaujatie stanoviska, uvažovanie, premýšľanie: rozumová, teoretická úvaha, úvaha o zmysle života; dospieť k niečomu po dôkladnej, zrelej úvahe2. štylistický útvar v ktorom autor vyslovuje vlastné názory na vec: literárna úvaha, písať úvahy do novín

Viac informácií…