Slová zo slovenského jazyka - utratiť

Význam slova zabiť

zabiť -je -jú dok.

1. pripraviť o život, usmrtiť: zabiť hus; úmyselne zabiť (človeka) zavraždiť; zabiť sa z nešťastnej lásky; neos. zabilo ho na fronte; pren. expresívny výraz spôsobiť zánik, zničiť, ubiť: zabil v nej cit2. zatĺcť (význ. 2), vbiť: zabiť klinec (do steny)

Viac informácií…