Význam slova zatĺcť

zatĺcť význam, synonymá a skloňovanie

zatĺcť -tlčie -tlčú -tĺkol dok.

1. začať alebo krátky čas tĺcť (význ. 1), zabúchať: zatĺcť na bránu; srdce mu zatĺklo silnejšie2. tlčením vraziť, vtĺcť: zatĺcť klinec do dosky3. vtĺkaním klincov pripevniť, pribiť: zatĺcť poslednú dosku lešenia4. pribitím dosky a pod. uzavrieť: zatĺcť truhlu, zatĺcť okná doskami;nedok. k 2-4 zatĺkať, zatĺka

zatĺcť synonymá

Synonymá slova zatĺcť v synonymickom slovníku:

zatĺcť
dobiť
doraziť
dostať do pomykova
frapovať
hegnúť
hrknúť
lynčovať
myknúť
nabiť
natĺcť
navtĺkať
obesiť
obiť
odmárniť
odpratať
odpraviť
odstrániť
ohromiť
ohúriť
olatkovať
olatovať
otráviť
pichnúť
pobiť
podrezať
pohlušiť
položiť
pomiasť
pomlátiť
pomárniť
ponabíjať
popraviť
porúbať
poslať na druhý/onen svet
potĺcť
povbíjať
povrážať
povtĺkať
pozabíjať
pozarážať
pozatĺkať
prekvapiť
pripraviť o život
sklať
sklátiť
skoliť
skántriť
spasiť
strčiť
udiviť
umučiť
usmrtiť
uškrtiť
vbiť
vbodnúť
votknúť
vpichnúť
vpraviť
vpárať
vraziť
vstrčiť
vtasiť
vtisnúť
vtlačiť
vtĺcť
vziať život
zabaraniť
zabarikádovať
zabiť
zachloštiť
zadebniť
zadegviť
zadiviť
zadláviť
zadoskovať
zadrhnúť
zadusiť
zagniaviť
zahlobiť
zahlušiť
zahrdúsiť
zahrúžiť
zahubiť
zaklať
zaklincovať
zakliniť
zalatovať
zalomáziť
zamordovať
zamoriť
zapichnúť
zaplombovať
zapustiť
zaraziť
zarezať
zarúbať
zarúbiť
zastreliť
zatknúť
zavraždiť
zašalovať
zaškrtiť
zaťať
zdecimovať
zlikvidovať
zlynčovať
zmasakrovať
zmiasť
zmárniť
zniesť zo sveta


zatĺcť skloňovanie

Časovanie slova zatĺcť:

dokonavé sloveso
(ja) zatlčiem
(ty) zatlčieš
(on, ona, ono) zatlčie
(my) zatlčieme
(vy) zatlčiete
(oni, ony) zatlčú
(ja som, ty si, on) zatĺkol
(ona) zatĺkla
(ono) zatĺklo
(oni, ony) zatĺkli
(ty) zatlč!
(my) zatlčme!
(vy) zatlčte!
(nejako) zatlčúc
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*