Slová zo slovenského jazyka - stupnúť

Význam slova stúpať

stúpať -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. k stúpiť, stupiť: stúpať do blata2. kráčať smerom hore, vystupovať: stúpať po schodoch, stúpať hore svahom3. pohybovať sa smerom hore, dostávať sa do vyššej polohy, dvíhať sa, opozitumslovo opačného významu klesať: dym, lietadlo, hladina vody stúpa; jeho hlas stúpal zvyšoval sa a silnel4. nachádzať sa na vzostupnej línii, opozitumslovo opačného významu klesať: chodník stúpa, trať má veľké stúpanie5. zväčšovať množstvo, intenzitu a pod, vzrastať, zvyšovať sa, opozitumslovo opačného významu klesať: ceny, mzdy stúpajú, produktivita práce stúpa, tlak, horúčka stúpa; stúpajúce tendencie; nálada stúpa zlepšuje saexpresívny výraz: stúpať si na jazyk a) mýliť sa v reči b) klamať; stúpať niekomu na päty; stúpať niekomu do svedomia dohovárať; stúpať po spoločenskom rebríčku; úspech mu stúpa do hlavy začína byť pyšný

dok. k 3-5 stúpnuť, stúpne, stúpnu, stúpol

Viac informácií… 

Význam slova šliapať

šliapať -e -u nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. klásť nohu a tým stláčať, stúpať (význ. 1): šliapať po tráve, šliapať na kvety, na pedál; šliapať chrobáky zabíjať; pren. expresívny výraz: šliapať práva neuznávať; šliapať ideály znehodnocovať2. stúpaním niečo potláčať, udupávať: šliapať kapustu3. nohami uvádzať do pohybu: šliapať na bicykli4. hovorový výraz ísť (význ. 1), kráčať: šliapať pešo, šliapať do vrchu;opak. šliapavať -a

dok. k 1, 3 šliapnuť, šliapne, šliapnu, šliapol: šliapnuť na nohu, šliapnuť do mláky; hovorový výraz šliapnuť na plyn na plynový pedál i pren. zvýšiť rýchlosť (vozidla)

Viac informácií…