Význam slova stúpať

stúpať význam a skloňovanie

stúpať -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. k stúpiť, stupiť: stúpať do blata2. kráčať smerom hore, vystupovať: stúpať po schodoch, stúpať hore svahom3. pohybovať sa smerom hore, dostávať sa do vyššej polohy, dvíhať sa, opozitumslovo opačného významu klesať: dym, lietadlo, hladina vody stúpa; jeho hlas stúpal zvyšoval sa a silnel4. nachádzať sa na vzostupnej línii, opozitumslovo opačného významu klesať: chodník stúpa, trať má veľké stúpanie5. zväčšovať množstvo, intenzitu a pod, vzrastať, zvyšovať sa, opozitumslovo opačného významu klesať: ceny, mzdy stúpajú, produktivita práce stúpa, tlak, horúčka stúpa; stúpajúce tendencie; nálada stúpa zlepšuje saexpresívny výraz: stúpať si na jazyk a) mýliť sa v reči b) klamať; stúpať niekomu na päty; stúpať niekomu do svedomia dohovárať; stúpať po spoločenskom rebríčku; úspech mu stúpa do hlavy začína byť pyšný

dok. k 3-5 stúpnuť, stúpne, stúpnu, stúpol


stúpať synonymá:

🔄
týčiť sa
🔄
vypínať sa
🔄
zdvíhať sa
🔄
čnieť

skloňovanie slova stúpať

nedokonavé sloveso
(ja) stúpam
(ty) stúpaš
(on, ona, ono) stúpa
(my) stúpame
(vy) stúpate
(oni, ony) stúpajú
(ja som, ty si, on) stúpal
(ona) stúpala
(ono) stúpalo
(oni, ony) stúpali
(ty) stúpaj!
(my) stúpajme!
(vy) stúpajte!
(nejako) stúpajúc