Slová zo slovenského jazyka - skôr

Význam slova prv

prv

I. prísl.1. pred určeným časom, včaššie, skôr, opozitumslovo opačného významu neskôr: dnes budem prv doma; príď čím prv2. kedysi, predtým, skôr: prv si o tom nehovoril; žijú lepšie ako prv3. najprv: prv chcem vypočuť jeho názor• prv-neskôr raz (to bude) naisto; nevie, čo prv (do ruky) chytiť má veľa roboty; kto prv príde, ten prv melie rýchlosť sa vypláca
II. prv ako, prv než spoj. podraď. uvádza časovú vetu: prv ako odídeš, musíme sa pozhovárať; rozhodol sa, prv než sme si mysleli

Viac informácií…