Význam slova neskôr

neskôr význam

neskôr prísl.

v neskoršom čase, neskoršie, opozitumslovo opačného významu skôr, skorej, prv: domov prídem neskôr, neskôr ti to vysvetlím
• skôr - neskôr, skôr či neskôr


neskôr synonymum:

🔄
potom