Slová zo slovenského jazyka - priložiť

Význam slova pridružiť

pridružiť dok.sloveso dokonavého vidu

pričleniť, pripojiť: pridružiť predaj k výrobe; pridružená výroba vykonávaná v organizácii ako vedľajšia činnosť; pridružené členstvo (štátu) v Európskej únii neplnohodnotné

nedok. pridružovať
- pridružiť sa pripojiť sa, pridať sa: pridružiť sa k sprievodu; pridružili sa k nám známi

nedok. pridružovať sa

Viac informácií…