Slová zo slovenského jazyka - pridružiť

Význam slova priložiť

priložiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. položiť na niečo alebo k niečomu: priložiť náplasť na ranu; priložiť zbraň k lícu2. pripojiť (význ. 2), pridať: priložiť k žiadosti ďalšie doklady; priložiť k prístroju návod na použitie3. pridaním zväčšiť množstvo: priložiť do pece (uhlie); priložiť k stovke ešte dve4. pripojiť, dodať v reči: ešte slovko priložiť5. expresívny výraz udrieť (význ. 1): prilož mu jednu na zadok• priložiť ruku k dielu dať sa do práce

nedok. prikladať
1. k 1-42. pripisovať (význ. 6), prisudzovať: prikladať význam, dôležitosť niečomu

Viac informácií…