Slová zo slovenského jazyka - predstavovať

Význam slova predstaviť

predstaviť dok.sloveso dokonavého vidu

1. uvedením mena, funkcie a pod. niekoho s niekým zoznámiť: predstavil mi svoju ženu, predstavil ma riaditeľovi2. verejne ukázať: výstava predstavila diela mladých umelcov3. predviesť slovom, konaním, obrazom, stvárniť, zobraziť: autor predstavil čitateľom rozhodujúce udalosti;nedok. predstavovať
1. k 1-3: predstavuje ho známym; obraz predstavuje umelcov rodný kraj; na javisku predstavoval postavu partizána2. byť, tvoriť, reprezentovať: výrobky predstavujú značnú časť vývozu; výťažok predstavuje tri milióny korún- predstaviť sa
1. uvedením mena sa s niekým zoznámiť: pozdravil a predstavil sa; dovoľte, aby som sa predstavil2. verejne sa ukázať: na koncerte sa predstavili mladí umelci; vláda sa predstavila parlamentu;nedok. predstavovať sa

Viac informácií… 

Význam slova prezentovať

prezentovať nedok. i dok.sloveso nedokonavého i dokonavého vidu

1. predkladať, predložiť, pod(áv)ať: prezentovať zmenku, prezentovať žiadosť2. predvádzať, predviesť, predstavovať, predstaviť: prezentovať svoje výrobky na veľtrhu; spevák prezentoval vlastnú platňu- prezentovať sa
1. (o)hlásiť svoju prítomnosť: prezentovať sa pred začiatkom podujatia2. prejavovať sa, prejaviť sa, ukazovať sa, ukázať sa: umelec sa prezentoval na výstave kolekciou šperkov

Viac informácií…