Význam slova predstaviť si

predstaviť si význam

predstaviť si dok.sloveso dokonavého vidu

1. urobiť si o niekom alebo niečom predstavu: predstavil si ho ako malého chlapca; nevedel si predstaviť, ako sa to skončí2. iba v 2. os. rozk. predstav(te) si vo význ. častica má zdôrazňovaciu, upozorňovaciu plat.: predstav si, Slovan prehral;nedok. k 1 predstavovať si


predstaviť si synonymum:

🔄
vybaviť si