Slová zo slovenského jazyka - pošliapať

Význam slova šliapať

šliapať -e -u nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. klásť nohu a tým stláčať, stúpať (význ. 1): šliapať po tráve, šliapať na kvety, na pedál; šliapať chrobáky zabíjať; pren. expresívny výraz: šliapať práva neuznávať; šliapať ideály znehodnocovať2. stúpaním niečo potláčať, udupávať: šliapať kapustu3. nohami uvádzať do pohybu: šliapať na bicykli4. hovorový výraz ísť (význ. 1), kráčať: šliapať pešo, šliapať do vrchu;opak. šliapavať -a

dok. k 1, 3 šliapnuť, šliapne, šliapnu, šliapol: šliapnuť na nohu, šliapnuť do mláky; hovorový výraz šliapnuť na plyn na plynový pedál i pren. zvýšiť rýchlosť (vozidla)

Viac informácií…