Slová zo slovenského jazyka - lehota

Význam slova doba

doba -y dôb ž.

1. vymedzený čas, časový úsek, obdobie, čas (význ. 2): naša doba súčasnosť; dieťa svojej doby svojho veku; pracovná doba, vhodnejšie pracovný čas; skúšobná doba, vhodnejšie skúšobná lehota; bronzová doba; pren. zaspať dobu zaostať2. odborný výraz jednotka rytmu, taktu: výraz z oblasti hudby ľahká, ťažká doba;

Viac informácií…