Význam slova pokolenie

pokolenie význam, synonymá a skloňovanie

pokolenie -ia s.

1. generácia (význ. 1): nové, mladé pokolenie; zvyky sa dedia z pokolenia na pokolenie2. zvieracie alebo rastlinné potomstvo tých istých rodičov: myš má do roka niekoľko pokolení3. skupina biologicky alebo etnicky príbuzných jednotlivcov, plemeno, rod: ľudské pokolenie ľudia; pren. expresívny výraz Evino pokolenie ženy


pokolenie synonymá:

pokolenie
🔄
dynastia
🔄
generácia
🔄
koleno
🔄
krv
🔄
plemeno
🔄
plemä
🔄
potomstvo
🔄
rod
🔄
rodina
🔄
rodostrom

skloňovanie slova pokolenie

 
podstatné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) pokolenie
(štyri) pokolenia
(bez) pokolenia
(bez) pokolení
(k) pokoleniu
(k) pokoleniam
(vidím) pokolenie
(vidím) pokolenia
(o) pokolení
(o) pokoleniach
(s) pokolením
(s) pokoleniami