Význam slova generácia

generácia význam, synonymá a skloňovanie

generácia -ie ž.

1. biologicky a časom zrodenia príbuzná skupina jedincov, pokolenie, potomstvo: generácie včiel2. potomkovia jednej dvojice rodičov, pokolenie: v byte žijú tri generácie3. vrstva ľudí spojených vekom, zmýšľaním, záujmami a pod.; pokolenie: naša mladá generácia, štúrovská generácia, dediť zvyky z generácie na generáciu4. časový úsek približne 30 rokov: prešli tri generácie5. vývojový st. tech. výrobkov (najmä počítačov) charakterizovaný kvalitatívne vyššou úrovňou: programovací jazyk štvrtej generácie;generačný príd.: generačné rozdiely, problémy


generácia synonymá:

generácia
🔄
koleno
🔄
pokolenie
🔄
potomstvo
🔄
rod

skloňovanie slova generácia

 
podstatné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) generácia
(štyri) generácie
(bez) generácie
(bez) generácií
(ku) generácii
(ku) generáciám
(vidím) generáciu
(vidím) generácie
(o) generácii
(o) generáciách
(s) generáciou
(s) generáciami