Význam slova zaťať

zaťať význam, synonymá a skloňovanie

zaťať -tne -tnú dok.

1. tnutím dostať do niečoho, zaseknúť: zaťať sekeru, sekerou do pňa; pazúry zaťaté do obete2. pevne stisnúť, zovrieť, zaseknúť: zaťať jazyk medzi zuby; zaťať zuby i frazeologizmus premôcť hnev, bolesť; zaťať päste; neos. zaťalo ho (v krížoch) seklo ho3. zatarasiť (význ. 1), zahatať: cesta je zaťatá i pren. niečo sa nedá uskutočniťexpresívny výraz zaťať do živého zasiahnuť rečami citlivé miesto; vysoko zaťať

nedok. zatínať, zatína

  zaťať sa
1. tnutím sa dostať pod povrch, zaseknúť sa: pes sa mu zaťal zubami do krku2. stisnúť sa (význ. 1), zovrieť sa: pery sa zaťali3. stať sa tvrdohlavým, neústupným, zatvrdiť sa: zaťal sa a mlčal; zaťať sa ako mulica;nedok. zatínať sa

zaťať synonymá

Synonymá slova zaťať v synonymickom slovníku:

zaťať
bachnúť
bacnúť
buchnúť
búšiť
capiť
capnúť
chlopnúť
chmeliť
chňapnúť
dať zaucho
dostať do pomykova
drgnúť
drisnúť
druzgnúť
durknúť
facnúť
flingnúť
flinknúť
frapovať
fuknúť
fľasknúť
fľasnúť
fľusknúť
fľusnúť
hegnúť
hlobnúť
hrknúť
klepnúť
klknúť
klopnúť
kydnúť
lapsnúť
liznúť
lopnúť
lupnúť
luznúť
mrsknúť
myknúť
obtiahnuť
obúšiť
ochmeliť
ohlušiť
ohlôniť
ohromiť
ohúriť
olomáziť
omráčiť
opáliť
orútiť
ovaliť
pacnúť
pifnúť
plesknúť
plesnúť
pleštiť
podrezať
pomiasť
porezať sa
povrezávať sa
pozarezávať sa
pozasekovať sa
pozasekávať sa
prasknúť
praštiť
prekvapiť
pretiahnuť
pricviknúť
priložiť
prisoliť
pritisnúť
pľasnúť
rachnúť
rafnúť
reznúť
rubnúť
seknúť
seknúť sa
spriečiť sa
spätiť sa
stisnúť
streliť
struhnúť
stuhnúť
stvrdnúť
trepnúť
tresknúť
tresnúť
treštiť
uderiť
udiviť
udrieť
uštedriť buchnát/zaucho
vbiť
vbodnúť
votknúť
vpraviť
vraziť
vrezať
vrezať sa
vryť sa
vtisnúť
vtlačiť
vtĺcť
vylepiť
vysoliť
vzpriečiť sa
vťať sa
zabiť
zabodnúť sa
zachytiť sa
zacviknúť
zacviknúť sa
zadiviť
zadrhnúť
zadrhnúť sa
zafakliť
zahatať
zahryznúť sa
zakleniť
zaklenúť
zaklesnúť
zakliesniť
zakliniť
zakliniť sa
zakriačiť
zakvačiť sa
zapasovať
zapasovať sa
zapriečiť sa
zaraziť
zaraziť sa
zarezať
zarezať sa
zaryť
zarúbať
zasekať
zaseknúť
zaseknúť sa
zasoliť
zatarasiť
zatknúť
zatnúť sa
zatuhnúť
zatvrdiť sa
zatvrdiť si srdce
zatvrdnúť
zatĺcť
zavaliť
zavrieť
zaštiknúť
zaštipnúť
zaťať sa
zháčiť sa
zmiasť
znecitlivieť
znemožniť
zrohovatieť
čapiť
čapnúť
česnúť
ďugnúť
šibnúť
šuchnúť
šupnúť
švacnúť
švihnúť
šľahnúť
ťapnúť


zaťať skloňovanie

Časovanie slova zaťať:

dokonavé sloveso
(ja) zatnem
(ty) zatneš
(on, ona, ono) zatne
(my) zatneme
(vy) zatnete
(oni, ony) zatnú
(ja som, ty si, on) zaťal
(ona) zaťala
(ono) zaťalo
(oni, ony) zaťali
(ty) zatni!
(my) zatnime!
(vy) zatnite!
(nejako) zatnúc
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*