Význam slova žalobník

žalobník význam, synonymá a skloňovanie

žalobník -a mn. -ci m.mužský rod

1. zastaráv. žalobca2. kto (rád) žaluje (význ. 2), žalobaba;žalobníčka -y -čok,
žalobnica -e -níc ž.

žalobníček -čka mn. -ovia m.mužský rod zdrob. expresívny výraz k 2


žalobník synonymá:

žalobník
🔄
obžalobca
🔄
obžalovateľ
🔄
ponosník
🔄
ponosovateľ
🔄
sťažovateľ
🔄
žalobaba
🔄
žalobapáter
🔄
žalobca

skloňovanie slova žalobník

 
podstatné meno, mužský rod, životné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) žalobník
(štyria) žalobníci
(bez) žalobníka
(bez) žalobníkov
(k) žalobníkovi
(k) žalobníkom
(vidím) žalobníka
(vidím) žalobníkov
(o) žalobníkovi
(o) žalobníkoch
(so) žalobníkom
(so) žalobníkmi