Význam slova zachytiť

zachytiť význam, synonymá a skloňovanie

zachytiť dok.

1. uchopením zabrániť neželateľnému pohybu, zadržať, chytiť: zachytiť zamdlievajúceho, zachytiť niečí úder; zachytiť očko na pančuche zabrániť páraniu2. odhalením (a pridržaním) prekaziť (možný dôsledok): zachytiť nepriateľský útok, zachytiť tajný list, zachytiť prihrávku3. obmedzením pohybu nahromadiť, zadržať, podržať: priehrada zachytí množstvo vody4. (zľahka) upevniť, prichytiť, pripevniť: zachytiť sklo (klincami) o rám; zachytiť vlasy do gumky, sponkou5. pri pohybe sa niečoho (mimovoľne) dotknúť alebo niečo zasiahnuť: zachytiť lyžou (o) kameň; bije, kadiaľ zachytí6. zastihnúť (význ. 1): búrka ho zachytila v lese; zachytil ich pri práci7. zmyslami alebo prístrojom postihnúť, všimnúť si, zaregistrovať: zachytiť signál; zachytiť niečí pohľad; nezachytil ani slovko; zachytiť vysielanie pre školy8. zaznamenať (význ. 1, 2): stenograficky zachytiť priebeh rokovania; zachytiť rozhovor na magnetofón; výtvarne, umelecky zachytená skutočnosť zobrazená;nedok. zachytávať, zachytáva, zachycovať

  zachytiť sa
1. uchopením opory alebo na prekážke sa zastaviť, zadržať sa, pridržať sa, prichytiť sa: padajúci kameň sa zachytil o krovie; horolezec sa zachytil lana2. uviaznuť (význ. 1): nitka sa mu zachytila vo vlasoch, šaty sa mu zachytili o konár3. nájsť oporný bod, oprieť sa: pohľad sa nemal na čom zachytiť; pri písaní článku sa nemal o čo zachytiť;nedok. zachytávať sa, zachycovať sa

zachytiť synonymá

Synonymá slova zachytiť v synonymickom slovníku:

zachytiť
chmatnúť sa
chopiť sa
chvatnúť sa
chyrovať
chytiť
chytiť sa
dať
dochytiť
dolapiť
dopadnúť
dopočuť sa
dopáčiť
dostať do úzkych
dostihnúť
dostriehnuť
dotknúť sa
dozvedieť sa
doľahnúť
drapnúť
fixovať
hmatnúť
konsolidovať
lapiť sa
mať kedy
mať čas
môcť
nachytať
nalapať
naraziť
naservírovať
natrafiť
navštíviť
načrtnúť
normovať
objaviť
obtrieť sa
občuť
odhaliť
odkryť
odoslať
opísať
ostať
očuť
pobadať
pochopiť
podať
podať opis
podbrať
podchytiť
podobrať
podržať
polapiť
ponadchádzať
ponúknuť
poobjavovať
poopisovať
popočúvať
porozumieť
posadnúť
posilniť
poslať
postihnúť
postrehnúť
postretnúť
postrhávať
postrhúvať
postŕhať
posťahovať
pozhadzovať
počuť
predložiť
predostrieť
predstaviť
predviesť
prekvapiť
prichlopiť
prichlopnúť
prichytiť
prichytiť sa
pricvaknúť
pricviknúť
pridržať
pridržať sa
prijať sa
prikvačiť
prilákať
pripevniť
pristihnúť
pritiahnuť
privrznúť
privábiť
priškripnúť
prištipnúť
prísť na niečo
prísť na stopu
rozhorieť sa
rozplameniť sa
schytiť
servírovať
sformovať
skmasnúť
skmásať
skonsolidovať
slýchať
spevniť
splanúť
spodobiť
spodobniť
spomenúť
spozorovať
spočinúť
stabilizovať
stačiť
stelesniť
stiahnuť
stihnúť
stretnúť
strhať
strhnúť
stužiť
stvárniť
tečovať
tknúť sa
týknuť sa
uchovať sa
uchytiť sa
ujať sa
ukázať
upevniť
upnúť
uprieť zrak
upäť
upútať
urobiť zmienku/narážku
uslyšať
ustať
ustrnúť
ustáliť
usvedčiť
utkvieť
utužiť
utvrdiť
uvedomiť si
uviaznuť
uvidieť
uzemniť
vkoreniť sa
vrezať sa
vryť sa
vybadať
vychytiť
vydolovať
vyfarbiť
vyhrabať
vyjadriť
vykresliť
vykutať
vykutiť
vykutrať
vylíčiť
vymaľovať
vymodelovať
vynájsť
vyobraziť
vypodobiť
vypodobniť
vypozorovať
vypátrať
vyrozprávať
vysliediť
vysnoriť
vystihnúť
vystopovať
vystriehnuť
vytvarovať
vyšpárať
vyštuchať
vyštúrať
vzbĺknuť
vznietiť sa
vzplanúť
vzňať sa
všimnúť si
zabodnúť sa
zachvátiť
zachytiť sa
zadrhnúť sa
zadržať
zafixovať
zahľadieť sa
zainteresovať
zakoreniť sa
zakotviť
zamrznúť
zanitovať
zapadnúť
započuť
zapáliť sa
zaryť sa
zasiahnuť
zaslať
zaslúchnuť
zastaviť sa
zastihnúť
zaujať
zavadiť
zaviaznuť
zazrieť
začiahnuť
začuť
zbadať
zblčať
zbĺknuť
zdrapiť
zdrapnúť
zdriapať
zhodiť
zistiť
zmieniť sa
zmocniť sa
zmyknúť
znázorniť
zobraziť
zostať
zočiť
zošarpať
zoškrabnúť
zájsť
čuť


zachytiť skloňovanie

Časovanie slova zachytiť:

dokonavé sloveso
(ja) zachytím
(ty) zachytíš
(on, ona, ono) zachytí
(my) zachytíme
(vy) zachytíte
(oni, ony) zachytia
(ja som, ty si, on) zachytil
(ona) zachytila
(ono) zachytilo
(oni, ony) zachytili
(ty) zachyť!
(my) zachyťme!
(vy) zachyťte!
(nejako) zachytiac
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*