Význam slova zabrať

zabrať význam, synonymá a skloňovanie

zabrať -berie -berú -tý/-ný dok.

1. násilím odňať, obsadiť, zaujať: nepriatelia zabrali mesto; (úradne) zabrať pôdu, budovu2. vyžiadať si značný priestor, čas, zaujať: klavír zabral pol izby, nákupy zaberú veľa času3. dať sa do pohybu, chodu, rozbehnúť sa: motor zabral4. aktívne sa prejaviť (na istý popud), zareagovať: ryba zabrala chytila sa na návnadu; obecenstvo zabralo na hru; hovor.: žiak vôbec nezabral (pri odpovedi); expresívny výraz nezabral na ňu nezačal jej dvoriť5. hovorový výraz vyvolať (potrebnú) reakciu, zaúčinkovať: lieky zabrali; expresívny výraz: hrozba zabrala; film zabral mal úspech6. hovorový výraz expresívny výraz pracovne zdolať, zvládnuť: zabrať naplno (v práci) podať maximálny výkon; dostať zabrať byť prinútený na maximálny výkon; dať zabrať vyčerpať7. krajčírsky výraz zmenšiť lícnu plochu oblečenia, opozitum vypustiť;nedok. zaberať

  zabrať sa intenzívne sa pustiť do niečoho, zahĺbiť sa, pohrúžiť sa: zabrať sa do štúdia; byť zabratý do rozhovoru, sedel zabratý v myšlienkach

zabrať synonymá

Synonymá slova zabrať v synonymickom slovníku:

zabrať
obsadiť
okupovať


zabrať skloňovanie

Časovanie slova zabrať:

dokonavé sloveso
(ja) zaberiem
(ty) zaberieš
(on, ona, ono) zaberie
(my) zaberieme
(vy) zaberiete
(oni, ony) zaberú
(ja som, ty si, on) zabral
(ona) zabrala
(ono) zabralo
(oni, ony) zabrali
(ty) zaber!
(my) zaberme!
(vy) zaberte!
(nejako) zaberúc
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*