Význam slova zaboriť

zaboriť význam, synonymá a skloňovanie

zaboriť dok.

tlačením dostať (do dačoho mäkkého), vnoriť: zaboriť prst do torty; zaboriť (si) tvár do vankúša; hlava zaborená v dlaniach

nedok. zabárať, zabára

  zaboriť sa: kolesá sa zaborili do snehu zapadli, uviazli

nedok. zabárať sa

zaboriť synonymá

Synonymá slova zaboriť v synonymickom slovníku:

zaboriť
hriaznuť
hupnúť
opadnúť
pohrúžiť
pohrúžiť sa
pokryť sa
ponoriť
ponoriť sa
potopiť
potopiť sa
preboriť sa
prelúpiť sa
prikryť sa
pripadnúť
sklapnúť
sklopiť sa
skryť sa
ukryť sa
uviaznuť
uzatvoriť sa
uzavrieť sa
vbiť
vboriť
vbŕdnuť
vhrúžiť
vhupnúť
vklesnúť
vniknúť
vnoriť
vnoriť sa
vpadnúť
vraziť
vryť
vryť sa
vtisnúť
vtlačiť
vtrhnúť
vtĺcť
zaboriť sa
zabuchnúť sa
zacapiť sa
zachlopiť sa
zachlopnúť sa
zacvaknúť
zahrúžiť
zahrúžiť sa
zaklapnúť
zaklopiť sa
zaklopnúť sa
zanoriť
zapadať
zapadnúť
zaplesknúť sa
zaplesnúť sa
zaprášiť sa
zaryť
zaryť sa
zaskočiť
zatresknúť sa
zatresnúť sa
zaviaznuť
začapiť sa
zájsť


zaboriť skloňovanie

Časovanie slova zaboriť:

dokonavé sloveso
(ja) zaborím
(ty) zaboríš
(on, ona, ono) zaborí
(my) zaboríme
(vy) zaboríte
(oni, ony) zaboria
(ja som, ty si, on) zaboril
(ona) zaborila
(ono) zaborilo
(oni, ony) zaborili
(ty) zabor!
(my) zaborme!
(vy) zaborte!
(nejako) zaboriac
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*