Význam slova voľný

voľný význam a skloňovanie

voľný príd.

1. nie spútaný, ničím neupevnený, pohyblivý, splývajúci; nie napätý, uvoľnený, povolený: voľný koniec lana, voľný účes; voľné struny, voľné skrutky; výraz z fyziky voľná poloha rovnovážna, pri ktorom ťažisko ostáva v rovnakej výške2. (o odeve a pod.) málo priliehajúci, nie upätý, opozitumslovo opačného významu tesný: voľné šaty, topánky; nohavice voľné v páse3. ničím nezaplnený, nikým nezaujatý; ničím neohraničený: voľná plocha, voľné miesto, voľná linka; voľné priestranstvo; voľné more otvorené, šíre4. nezaplnený povinnosťami; zbavený povinností: voľný čas, voľný deň; večer som voľný5. zbavený prekážok, nie obmedzený; nie viazaný na isté podmienky; prípustný, možný: voľná cesta, voľný priechod, výhľad; ekonomický: voľný trh, voľná súťaž; lingvistický výraz voľný prízvuk pohyblivý (rozlišujúci slová podľa význ.); výraz z fyziky voľný pád pohyb telesa vplyvom zemskej tiaže; šport.: voľná zostava, voľný spôsob (v plávaní); voľný (ne)priamy kop6. nepridŕžajúci sa prísne predlohy: voľné podanie, spracovanie, voľný preklad7. bezplatný: voľný vstup, lístok8. spoločensky nenútený: voľná zábava, voľný tón, voľné spôsoby; voľné mravy uvoľnené, neviazané9. slobodný (význ. 4), nezávislý: voľný ľud; môžete odísť, ste voľný10. pomalý (význ. 1), mierny: voľné tempo
• voľný ako vták celkom; mať voľné pole, voľné ruky možnosť samostatne konať; žiť, byť na voľnej nohe mať slobodné povolanie

voľne prísl.: voľne visieť, splývať; voľne pobehovať, voľne sa pasúci dobytok; voľne citovať, prekladať; voľne sa správať; voľne žiť, dýchať

voľnosť -i ž.


voľný synonymá:

voľný
🔄
nehatený
🔄
nerušený

skloňovanie slova voľný

 
prídavné meno, mužský rod, životné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) voľný
(dvaja) voľní
(bez) voľného
(bez) voľných
(k) voľnému
(k) voľným
(vidím) voľného
(vidím) voľných
(o) voľnom
(o) voľných
(s) voľným
(s) voľnými
 
2. stupeň
voľnejší
voľnejší
voľnejšieho
voľnejších
voľnejšiemu
voľnejším
voľnejšieho
voľnejších
voľnejšom
voľnejších
voľnejším
voľnejšími
 
3. stupeň
najvoľnejší
najvoľnejší
najvoľnejšieho
najvoľnejších
najvoľnejšiemu
najvoľnejším
najvoľnejšieho
najvoľnejších
najvoľnejšom
najvoľnejších
najvoľnejším
najvoľnejšími
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) voľný
(tri) voľné
(bez) voľného
(bez) voľných
(k) voľnému
(k) voľným
(vidím) voľný
(vidím) voľné
(o) voľnom
(o) voľných
(s) voľným
(s) voľnými
 
2. stupeň
voľnejší
voľnejšie
voľnejšieho
voľnejších
voľnejšiemu
voľnejším
voľnejší
voľnejšie
voľnejšom
voľnejších
voľnejším
voľnejšími
 
3. stupeň
najvoľnejší
najvoľnejšie
najvoľnejšieho
najvoľnejších
najvoľnejšiemu
najvoľnejším
najvoľnejší
najvoľnejšie
najvoľnejšom
najvoľnejších
najvoľnejším
najvoľnejšími
 
prídavné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) voľná
(dve) voľné
(bez) voľnej
(bez) voľných
(k) voľnej
(k) voľným
(vidím) voľnú
(vidím) voľné
(o) voľnej
(o) voľných
(s) voľnou
(s) voľnými
 
2. stupeň
voľnejšia
voľnejšie
voľnejšej
voľnejších
voľnejšej
voľnejším
voľnejšiu
voľnejšie
voľnejšej
voľnejších
voľnejšou
voľnejšími
 
3. stupeň
najvoľnejšia
najvoľnejšie
najvoľnejšej
najvoľnejších
najvoľnejšej
najvoľnejším
najvoľnejšiu
najvoľnejšie
najvoľnejšej
najvoľnejších
najvoľnejšou
najvoľnejšími
 
prídavné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) voľné
(tri) voľné
(bez) voľného
(bez) voľných
(k) voľnému
(k) voľným
(vidím) voľné
(vidím) voľné
(o) voľnom
(o) voľných
(s) voľným
(s) voľnými
 
2. stupeň
voľnejšie
voľnejšie
voľnejšieho
voľnejších
voľnejšiemu
voľnejším
voľnejšie
voľnejšie
voľnejšom
voľnejších
voľnejším
voľnejšími
 
3. stupeň
najvoľnejšie
najvoľnejšie
najvoľnejšieho
najvoľnejších
najvoľnejšiemu
najvoľnejším
najvoľnejšie
najvoľnejšie
najvoľnejšom
najvoľnejších
najvoľnejším
najvoľnejšími