Význam slova v

v význam, synonymá

v [i vé] neskl.

1. spoluhláska a písmeno2. v skratke a zn.: v. r. vlastnou rukou; V a) zn. pre objem telesa b) zn. pre volt c) zn. prvku vanádium d) V rímska číslica 5




v, vo predl.

A. s L. vyjadruje1. miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, prostredie alebo všeob. priestorový význ.: sedieť v aute; pohyb vo voľnej prírode; mať slzy v očiach; obraz v ráme; ostalo mu to v pamäti2. oblasť pracovného alebo iného záujmu: pracovať v priemysle, súťaž v orbe, majstrovstvá vo futbale3. čas priebehu deja, počas, cez, za: vo dne, v zime, v živote, v školskom roku, (zahynul) v prvej svetovej vojne, v tomto momente4. stav: motor je v chode, byť v nebezpečenstve, ostať v hanbe, (ne)mať veci v poriadku5. spôsob, mieru, prostriedok alebo prostredníctvo: dĺžka v metroch, odmena v naturáliách, stáť v pozore; v plnom rozsahu6. sprievodné okolnosti: v núdzi poznáš priateľa7. zreteľ, vzhľadom na, pokiaľ ide o: zmeny vo vývine, vynikať v učení, byť verný v láske8. väzbu pri slovesách a menách: vyznať sa v problémoch, sklamať sa v priateľovi, záľuba v športeB. s A. vyjadruje1. časový údaj: v nedeľu, vo štvrtok, v deň svadby, (ešte) v to isté leto2. miesto alebo smer deja, na; do: oziaba ho v ruky, hľadí v tú stranu; poet. poberať sa v šíru diaľ3. účinok, výsledok: sneženie prechádza v dážď4. väzbu pri slovesách a menách: dúfať v to najlepšie, viera vo víťazstvoC. je súčasťou predl. výrazov a druhotných predl.: v porovnaní, v súvislosti s, vo vzťahu, v pomere k, v závislosti od, (zrážky) vo forme (snehu), v rámci (osláv), v priebehu, v čase (žatvy), v prípade (požiaru)


v synonymá

Synonymá slova v v synonymickom slovníku:

v
cez
do
na
o
počas
pri
s ohľadom na
so zreteľom na
v blízkosti
v dôsledku
v mene
v porovnaní s
v priebehu
v procese
v prospech
v prostriedku
v protiklade k
v strede
v stretky
v súlade s
v zastúpení
v zhode s
v ústrety
vnútri
vzhľadom na
za




Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*