Význam slova transkontinentálny

transkontinentálny význam, synonymá a skloňovanie

transkontinentálny príd.

1. prechádzajúci celým kontinentom: transkontinentálny expres2. medzikontinentálny: transkontinentálna raketa


transkontinentálny synonymá:

transkontinentálny
🔄
interkontinentálny
🔄
medzikontinentálny
🔄
medzipevninový

skloňovanie slova transkontinentálny

 
prídavné meno, mužský rod, životné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) transkontinentálny
(traja) transkontinentálni
(bez) transkontinentálneho
(bez) transkontinentálnych
(k) transkontinentálnemu
(k) transkontinentálnym
(vidím) transkontinentálneho
(vidím) transkontinentálnych
(o) transkontinentálnom
(o) transkontinentálnych
(s) transkontinentálnym
(s) transkontinentálnymi
 
prídavné meno, mužský rod, neživotné
 
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) transkontinentálny
(dva) transkontinentálne
(bez) transkontinentálneho
(bez) transkontinentálnych
(k) transkontinentálnemu
(k) transkontinentálnym
(vidím) transkontinentálny
(vidím) transkontinentálne
(o) transkontinentálnom
(o) transkontinentálnych
(s) transkontinentálnym
(s) transkontinentálnymi
 
prídavné meno, ženský rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) transkontinentálna
(tri) transkontinentálne
(bez) transkontinentálnej
(bez) transkontinentálnych
(k) transkontinentálnej
(k) transkontinentálnym
(vidím) transkontinentálnu
(vidím) transkontinentálne
(o) transkontinentálnej
(o) transkontinentálnych
(s) transkontinentálnou
(s) transkontinentálnymi
 
prídavné meno, stredný rod
 
jednotné číslo
množné číslo
(jedno) transkontinentálne
(štyri) transkontinentálne
(bez) transkontinentálneho
(bez) transkontinentálnych
(k) transkontinentálnemu
(k) transkontinentálnym
(vidím) transkontinentálne
(vidím) transkontinentálne
(o) transkontinentálnom
(o) transkontinentálnych
(s) transkontinentálnym
(s) transkontinentálnymi