Slová zo slovenského jazyka - zrejmý

Význam slova jasný

jasný príd.

1. vydávajúci, majúci silné svetlo, svietiaci, žiarivý: jasné slnko, hviezdy, jasný plameň; jasný deň slnečný; jasná noc hviezdnatá, mesačná, opozitum tmavá2. dobre badateľný, zjavný, zrejmý, určitý: jasný rozdiel, urobiť si jasnú predstavu o niečom; mať jasnú prevahu; to je (úplne) jasné nepochybné

Viac informácií… 

Význam slova zreteľný

zreteľný príd.

dobre vnímateľný zmyslami (najmä zrakom, sluchom), jasný, zrejmý, badateľný: zreteľné obrysy, stopy, odtlačky, zreteľné volanie; zreteľná odpoveď zrozumiteľná; mať zreteľnú predstavu presnú

zreteľne prísl.: zreteľne vidieť, počuť, hovoriť

Viac informácií…