Slová zo slovenského jazyka - životný

Význam slova vážny

vážny príd.

1. ktorý má prísny, dôstojný výzor, ráz; neprejavujúci radosť, opozitum veselý: vážny človek; je vážny, nikdy sa neusmeje; vážna povaha2. dôležitý, závažný: vážna vec; vážne nebezpečenstvo, vážne nedostatky veľké; vážna choroba ťažká; urobiť vážny krok

Viac informácií…