Slová zo slovenského jazyka - zaškrípať

Význam slova vŕzgať

vŕzgať -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. vydávať tlmený škrípavý zvuk (obyčajne pri trení plôch o seba), vŕzať: dvere, topánky vŕzgajú; sneh vŕzga pod nohami vrždí2. spôsobovať takýto zvuk: vŕzgať stoličkou3. vydávať zvuk podobný vŕzganiu, vŕzať: vŕzganie kobyliek4. pejor. (o hudobnom nástroji) nepríjemne znieť, vŕzať: vŕzgajúci verklík5. pejor. neodborne, zle hrať, vŕzať: vŕzgať na husličkách; kto to vedľa vŕzga?6. expresívny výraz byť v neporiadku, viaznuť, škrípať: nie je všetko, ako má byť, čosi tu vŕzga;dok. k 1-5 vrzgnúť, vrzgne, vrzgnú, vrzgol

Viac informácií… 

Význam slova škrípať

škrípať -e -u -uc/-ajúc -uci/-ajúci nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. pri trení vydávať ostrý, nepríjemný zvuk, škripieť, škripotať: brzdy, kolesá škrípu, pero škrípe, piesok škrípe pod nohami2. spôsobovať ostrý, nepríjemný zvuk, škripieť, škripotať: škrípať zubami; expresívny výraz škrípať na husliach prenikavo a falošne hrať3. hovorový výraz expresívny výraz byť v neporiadku, nedariť sa, viaznuť: niekde to škrípe, v manželstve niečo škrípe

Viac informácií…