Slová zo slovenského jazyka - zákonitý

Význam slova náležitý

náležitý príd.

taký, aký má byť, primeraný, príslušný, správny: náležitý postup, náležitý tvar slova, náležitá pozornosť

náležite prísl.

náležitosť -i ž.
1. iba jednotné číslo k náležitý: náležitosť postupu2. potrebná, príslušná vec: zariadenie so všetkými náležitosťami

Viac informácií… 

Význam slova zákonný

zákonný príd.

1. majúci platnosť zákona (význ. 1): zákonný predpis, zákonné ustanovenia2. zákonom (význ. 1) predpísaný: zákonné poistenie, zákonná vyživovacia povinnosť3. zhodujúci sa so zákonom (význ. 1); oprávnený zákonom, zákonitý, legálny: zákonný nárok, zákonný postup; zákonný zástupca, zákonné deti, zákonné platidlo;zákonne prísl. k 3: postupovať zákonne

zákonnosť -i ž.
1. k zákonný (význ. 1-3): zákonnosť predpisov, postupov2. stav určený zákonmi (význ. 1): zachovanie zákonnosti

Viac informácií…