Slová zo slovenského jazyka - výzor

Význam slova imidž

imidž -u m.mužský rod (slovo anglického pôvodu)

subštandardný výraznepatriaci do spisovného jazyka zo štruktúrnych dôvodov alebo preto, že sa v spisovnom jazyku neujal najmä pre svoj cudzí pôvod vonkajšie pôsobenie, vzhľad; celkový dojem; dobré meno: dbať na imidž firmy; zlepšiť si imidž

Viac informácií… 

Význam slova podoba

podoba -y -dôb ž.

1. súhrn vonkajších znakov, tvar, forma: okrúhla podoba mesiaca; sformovať niečo do definitívnej podoby; užívať liek v podobe piluliek2. súhrn vlastností, výzor, vzhľad: tvár mu nadobudla hrozivú podobu3. podobnosť: verná podoba; nápadná podoba dvojčiat4. spôsob usporiadania, vyhotovenia, stvárnenie: filmová podoba románu5. zobrazenie, obraz: pozerať sa na svoju podobu v zrkadle

Viac informácií… 

Význam slova vzhľad

vzhľad -u m.mužský rod

vonkajšia podoba; výzor: vzhľad výrobku, mať pekný vzhľad

vzhľadom na predl. s A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím vyjadruje zreteľ; s ohľadom na, so zreteľom na: vzhľadom na zvýšený počet ochorení treba deti očkovať; vzhľadom na svoj vek je vyspelý

vzhľadom na to, že spoj. podraď. [kniž.] vyjadruje zreteľ, keďže: vzhľadom na to, že konferencia nebude, treba ubytovanie odvolať

vzhľadový príd.: vzhľadové chyby

vzhľadovo prísl.

Viac informácií…