Slová zo slovenského jazyka - vysvetlenie

Význam slova informácia

informácia -ie ž.

správa, údaj, poučenie: informácia o odchode vlaku, potvrdiť si informáciu, získať obšírne informácie o niečom; v kybernetike údaj, hodnota a pod. spracúvaná strojovo; teória informácií - matematická disciplína skúmajúca prenos informácie technickými metódami; výraz z biológie genetická informácia nevyhnutné údaje na vznik biologického jedinca

informačný, informatívny príd.: informačná služba; informačný systém na ukladanie, opätovné získavanie, spájanie a vyhodnocovanie informácií; informatívna správa

Viac informácií… 

Význam slova výklad

výklad -u m.

zasklený priestor obchodu, do ktorého sa vykladá tovar, výkladná skriňa: výklady obchodného domu, výklad s konfekciou, aranžovať výklad, pozerať si výklady

výkladný, výkladový príd.: výkladná skriňa, výkladové sklo

Viac informácií…