Slová zo slovenského jazyka - vrzgne

Význam slova vŕzgať

vŕzgať -a nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. vydávať tlmený škrípavý zvuk (obyčajne pri trení plôch o seba), vŕzať: dvere, topánky vŕzgajú; sneh vŕzga pod nohami vrždí2. spôsobovať takýto zvuk: vŕzgať stoličkou3. vydávať zvuk podobný vŕzganiu, vŕzať: vŕzganie kobyliek4. pejor. (o hudobnom nástroji) nepríjemne znieť, vŕzať: vŕzgajúci verklík5. pejor. neodborne, zle hrať, vŕzať: vŕzgať na husličkách; kto to vedľa vŕzga?6. expresívny výraz byť v neporiadku, viaznuť, škrípať: nie je všetko, ako má byť, čosi tu vŕzga;dok. k 1-5 vrzgnúť, vrzgne, vrzgnú, vrzgol

Viac informácií…