Slová zo slovenského jazyka - vplyv

Význam slova dosah

dosah -u m.

1. dosiahnuteľné miesto: slovník má vždy na dosah (ruky); stratiť sa z dosahu; byť na dosah (ruky) i frazeologizmus naporúdzi2. sféra pôsobenia, vplyvu, účinnosť, pôsobnosť: vymaniť sa z dosahu škodlivých látok

Viac informácií… 

Význam slova sila

sila -y síl ž.

1. schopnosť podávať telesný alebo duševný výkon, energia: telesná, mravná sila; udrieť z celej sily; pozbierať (posledné) sily; usilovať sa zo všetkých síl2. zdroj pohybu alebo pohybovej energie: hnacia, príťažlivá sila, sila vodného toku, víchra

Viac informácií…