Slová zo slovenského jazyka - volať

Význam slova kričať

kričať -í -ia nedok.sloveso nedokonavého vidu

1. vydávať krik, volať: kričať zo sna; kričať na ratu, z celého hrdla veľmi2. krikom upútavať niečiu pozornosť, privolávať, volať: kričať za odchádzajúcimi3. hlasno hovoriť; krikom napomínať, hrešiť: čo tak kričíš! kričať na deti4. expresívny výraz byť krikľavý (význ. 2): farby kričia; bieda až kričí je zjavná

Viac informácií…