Slová zo slovenského jazyka - úbočie

Význam slova hora

hora -y hôr ž.

1. väčší súvislý porast stromov, les: ihličnatá, buková, hustá hora; zablúdiť v hore2. vrch (obyčajne porastený stromami): vysoká hora, ísť sa lyžovať do hôr; pren. expresívny výraz veľké vyjadruje množstvo, hromada, hŕba, kopa: hory snehu, starostí

Viac informácií…