Slová zo slovenského jazyka - tĺcť

Význam slova búchať

búchať -a nedok.

1. spôsobovať silný tupý zvuk pri náraze: búchať dverami, bagančami, kladivom; nebúchajte!2. vydávať zvuk pri náraze tvrdých predmetov a pod, robiť buchot: dvere búchajú; vozne búchajú (pri posúvaní); zátky búchajú (pri otváraní fliaš)

Viac informácií… 

Význam slova mlátiť

mlátiť -i nedok.

1. nárazmi uvoľňovať zrno z klasov, semeno zo strukov a pod.: mlátiť na mláťačke, mlátiť cepmi, mlátiť obilie, fazuľu2. expresívny výraz udierať, tĺcť, biť: mlátiť palicou do dlážky, mlátiť okolo seba

Viac informácií…