Slová zo slovenského jazyka - tip

Význam slova stávka

stávka -y -vok ž.

1. dohovor, pri ktorom vyhráva ten, ktorého tvrdenie sa ukáže správne; hra založená na takomto dohovore: uzavrieť, prehrať stávku; stávka o peniaze2. vec, vklad, o ktorý sa niekto stavil alebo ktorý postavil do hry: prijímať stávky

Viac informácií… 

Význam slova vklad

vklad -u m.

1. suma uložená v peňaž. ústave: (zvyšovať) základný vklad, vinkulované vklady2. finančný alebo majetkový podiel vložený do spoločného podniku, do hry a pod.: členský vklad (do družstva), zložiť vklad; pren. knižný výraz vklad do spoločného úsilia;

Viac informácií…