Slová zo slovenského jazyka - stavba

Význam slova konštrukcia

konštrukcia -ie ž.

1. konštruovanie (význ. 1, 2), zostrojovanie, zostrojenie: konštrukcia nového typu stroja, pracovať na konštrukcii lietadla; geometrický termín konštrukcia ťažiska, trojuholníka2. takto vzniknutý útvar; nosná časť stavby; nosná sústava niečoho, kostra: oceľová konštrukcia budovy, mosta; nábytok ľahkej konštrukcie; gramatický termín vetná konštrukcia systém vybudovaný na syntaktických vzťahoch3. telesná sústava, konštitúcia: atlét silnej konštrukcie;konštrukčný príd.: konštrukčná úloha, konštrukčná chyba; konštrukčná oceľ

konštrukčne prísl.: konštrukčne vyvážený

Viac informácií…