Slová zo slovenského jazyka - spleť

Význam slova sieť

sieť -e ž.

1. pletivo (z povrázkov) slúžiace na chytanie (rýb a pod.), na ochranu, používané v športe a pod.: rybárska sieť, tenisová sieť; chytať zver do siete; sieť proti hmyzu2. niečo rozvetvujúce sa, rozkladajúce sa na ploche: sieť čiar, žiliek; železničná sieť, elektrická sieť; termín z anatómie tepnová sieť

Viac informácií…