Slová zo slovenského jazyka - spája

Význam slova spojiť

spojiť -í -a dok.sloveso dokonavého vidu

1. z viacerých častí urobiť celok: spojiť diely nábytku, tehly muriva, spojiť dve oddelenia2. dať, zlúčiť dovedna: spojiť úsilie pracovníkov; pren. spojiť životy uzavrieť manželstvo3. zblížiť (význ. 1), zjednotiť, zviazať: spojiť znepriatelené tábory, spojilo ich priateľstvo4. umožniť styk, kontakt; byť jeho prostredníkom: spojiť osady cestou, televízia spojila vzdialené mestá; čaká, kým ho spoja so sekretariátom5. vykonať zároveň, súbežne: spojiť návštevu s besedou, spojiť príjemné s užitočným;nedok. spájať, spája, spojovať
- spojiť sa
1. zlúčiť sa, splynúť: hlasy sa spojili s hukotom motora2. nadviazať styk, kontakt: veliteľ sa spojil s raneným, dedinčania sa spojili s partizánmi3. uzavrieť spojenectvo: spojiť sa proti nepriateľovi, spojiť sa do koalície4. dostať sa do súvislosti: dávna udalosť sa jej spojila s dneškom;nedok. spájať sa, spojovať sa

Viac informácií…