Slová zo slovenského jazyka - slovo

Význam slova pojem

pojem -jmu m.

forma myslenia odrážajúca podst. vlastnosti predmetov, javov objektívnej skutočnosti: všeobecný, jedinečný pojem; myslíme v pojmoch a súdoch
• to je pre neho pojem hodnotí to vysoko; to je pre neho neznámy pojem nevie o tom nič

Viac informácií… 

Význam slova výraz

výraz -u m.

1. vyjadrenie citového, myšlienkového stavu; jeho vonkajší prejav: výraz obdivu, úcty; umelecký, herecký výraz2. vonkajší vzhľad človeka ako prejav jeho (duševného) stavu: starecký výraz, výraz strachu, radosti na tvári

Viac informácií…